Форма поиска

Засвідчення справжності підписів на статутах

Зміни, які вносяться до відомостей про юридичну особу та до статуту, мають бути пронумеровані, прошнуровані та підписані засновниками (учасниками). При цьому справжність підписів посвідчується нотаріально, окрім тих, які реєструються державними та органами місцевого самоврядування, та змін, що вносяться відповідно до розпорядчого документу (акта державного органу).

Нотаріальне засвідчення підписів на установчих документах громадського об’єднання, благодійних фондів тощо відбувається лише в тому випадку, коли така необхідність прописана в установчих документах.
Нотаріально посвідчується справжність підписів на передавальному акті у разі розподілення балансів юридичної особи.

За участю фізичної особи:

 • Паспорт, податковий номер (ідентифікаційний код) засновника.

За участю юридичної особи:

 • Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (для юридичних осіб, державна реєстрація яких здійснена після 07 квітня 2011 року - Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
 • Статут;
 • Довідка з ЄДРПОУ;
 • Документ, що підтверджує повноваження представника (протокол про призначення директора, довіреність з повноваженнями на підписання статуту тощо);
 • Паспорт представника;
 • Печатка юридичної особи.

За участю юридичної особи-нерезидента:

 • Установчі документи (Свідоцтво про заснування, витяг з Торгового реєстру, статут юридичної особи-нерезидента, тощо);
 • Документ, що підтверджує повноваження представника (про призначення директора, довіреність з повноваженнями на підписання статуту тощо);
 • Паспорт представника;
 • Печатка юридичної особи-нерезидента (за наявності).