Форма поиска

Застави транспортних засобів

За участю фізичних осіб:

 

•    Паспорти, податкові номери (ідентифікаційні коди) Заставодавця та Заставодержателя;

•    Документ, що підтверджує виникнення зобов‘язання, яке забезпечується заставою (договір позики грошей, кредитний договір тощо)

•    Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

•    Для Заставодавця – нотаріально посвідчена згода дружини (чоловіка) на передачу в заставу транспортного засобу (якщо це майно було придбано під час зареєстрованого шлюбу);

•    Для Заставодержателя, який перебуває в зареєстрованому шлюбі на дату укладення договору – нотаріально посвідчена згода дружини (чоловіка) на укладення договору застави.

 

За участю представників фізичних осіб:

 

•    Паспорти, податкові номери (ідентифікаційні коди) Представників, податкові номери (ідентифікаційні коди) Заставодавця та Заставодержателя;

•    Нотаріально посвідчені довіреності з повноваженнями на укладення договору;

•    Документ, що підтверджує виникнення зобов‘язання, яке забезпечується заставою (договір позики грошей, кредитний договір тощо)

•    Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

•    Для Заставодавця – нотаріально посвідчена згода дружини (чоловіка) на передачу в заставу транспортного засобу (якщо це майно було придбано під час зареєстрованого шлюбу);

•    Для Заставодержателя, який перебуває в зареєстрованому шлюбі на дату укладення договору – нотаріально посвідчена згода дружини (чоловіка) на укладення договору застави.

 

За участю юридичних осіб:

 

•    Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

•    Довідка з ЄДРПОУ (статистика);

•    Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

•    Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

•    Статут;

•    Протокол про призначення Директора або нотаріально посвідчена довіреність з повноваженнями на укладення договору; 

•    Протокол вищого органу юридичної особи на передачу в заставу транспортного засобу; 

•    Паспорти уповноважених осіб;

•    Печатки юридичних осіб;

•    Документ, що підтверджує виникнення зобов‘язання, яке забезпечується заставою (договір позики грошей, кредитний договір тощо)

•    Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;