Форма поиска

Посвідчення шлюбних договорів

Громадяни, які вирішили зареєструвати шлюб, можуть укласти шлюбний договір. Це документ, який укладається виключно на добровільних засадах. Даний договір має на меті заздалегідь визначити і прописати суперечливі моменти подружнього життя. Таким документом можуть регулюватися майнові стосунки, права і обов’язки людей, які вступають у подружнє життя. Даний договір має бути укладений таким чином, щоб його зміст не суперечив Сімейному Кодексу України.

Шлюбний договір укладається письмово, підписується обома сторонами та посвідчується нотаріально. Шлюбний договір набуває чинності у день посвідчення.
Жінка може укласти шлюбний договір у віці сімнадцяти років, а чоловік — вісімнадцяти. Якщо вік подружжя знижений, то для укладення шлюбного договору необхідна письмова згода батьків чи осіб, які їх замінюють.

Шлюбним договором не регулюються особисті стосунки та він не може зменшувати права дитини і матеріальне становище одного з подружжя. Про це перед посвідченням попереджає нотаріус. Шлюбним договором не передбачається передавання будь-якого майна між підписантами договору, якщо таке майно потребує державної реєстрації.
Шлюбний договір регулює визнання права власності на майно, яке подружжя набуває, перебуваючи у шлюбі, а також передачу одній із сторін у випадку втрати працездатності чи передбачає виплату матеріальної компенсації на випадок виникнення тих чи інших обставин, розлучення, виплати аліментів тощо. Будь-які зміни до договору можуть бути внесені тільки за згоди обох сторін та підлягають обов’язковому посвідченню.

Якщо подружжя виявило бажання відмовитися від шлюбного договору, тоді документ припиняє свою дію з моменту нотаріального посвідчення такої відмови.

Посвідчити шлюбний договір у Рівному ви можете у нотаріальній конторі Олександра Табінського.