Форма поиска

Оренди об‘єктів нерухомого майна

За участю фізичних осіб:

 

•    Паспорти, податкові номери (ідентифікаційні коди) Орендодавця та Орендаря;

•    Документ, що підтверджує право власності на предмет оренди (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, дарування тощо);

•    Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно (БТІ); 

•    Документ щодо правового режиму (оренда, користування, власність тощо) земельної ділянки, на якій розташований предмет оренди (для передачі в оренду житлового будинку, садового будинку, будівель, споруд тощо). 

•    Для Орендодавця – нотаріально посвідчена згода дружини (чоловіка) на передачу в оренду нерухомого майна (якщо це майно було придбано під час зареєстрованого шлюбу).

•    Для Орендаря, який перебуває в зареєстрованому шлюбі на дату укладення договору – нотаріально посвідчена згода дружини (чоловіка) на укладення договору оренди.

 

За участю представників фізичних осіб:

 

•    Паспорти, податкові номери (ідентифікаційні коди) Представників, податкові номери (ідентифікаційні коди) Орендодавця та Орендаря;

•    Нотаріально посвідчені довіреності з повноваженнями на укладення договору; 

•    Документ, що підтверджує право власності на предмет оренди (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, дарування тощо);

•    Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно (БТІ); 

•    Документ щодо правового режиму (оренда, користування, власність тощо) земельної ділянки, на якій розташований предмет оренди (для передачі в оренду житлового будинку, садового будинку,будівель, споруд тощо). 

•    Для Орендодавця – нотаріально посвідчена згода дружини (чоловіка) на передачу в оренду нерухомого майна (якщо це майно було придбано під час зареєстрованого шлюбу);

•    Для Орендаря, який перебуває в зареєстрованому шлюбі на дату укладення договору – нотаріально посвідчена згода дружини (чоловіка) на укладення договору оренди.

 

За участю юридичних осіб:

 

•    Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

•    Довідка з ЄДРПОУ (статистика);

•    Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

•    Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

•    Статут;

•    Протокол про призначення Директора або нотаріально посвідчена довіреність з повноваженнями на укладення договору; 

•    Протокол вищого органу юридичної особи на передачу в оренду об’єкта нерухомого майна;

•    Паспорти уповноважених осіб;

•    Печатки юридичних осіб;

•    Документ, що підтверджує право власності на предмет оренди (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, дарування тощо);

•    Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно (БТІ); 

•    Документ щодо правового режиму (оренда, користування, власність тощо) земельної ділянки, на якій розташований предмет оренди (для передачі в оренду житлового будинку, садового будинку, будівель, споруд тощо).