Форма поиска

Дарування грошей

Договір дарування – особливий вид договору, який має безоплатний характер. Відповідно до нього одна сторона передає, а інша приймає у власність дарунок (майно). Предмет договору – будь-які майнові права на індивідуальні речі, антикваріат, родинні цінності тощо. Дарунком можуть виступати як рухомі предмети, так і нерухомі, а також гроші чи цінні папери. Цей документ має свої особливості.

Договір дарування має бути укладено відповідно до вимог цивільного, а в окремих випадках і сімейного кодексів. Якщо такий договір укладається щодо особи, яка перебуває під опікою або піклуванням, законом встановлено додаткові гарантії, зокрема потрібне рішення-згода органу опіки і піклування.

Договір може бути укладений за посередництва, але особа, яка представляє інтереси іншої, має надати нотаріально завірену довіреність і лише на те майно, яке в ній вказано. Договір дарування майнових прав має свої особливості, адже має бути укладеним виключно письмово. Укладання такої угоди в іншій формі є підставою для визнання її недійсною.

Якщо предметом дарування є майно чи майнові права, набуті під час перебування особи, яка обдаровує в офіційно зареєстрованому шлюбі, то необхідна письмова згода другого з подружжя, окрім випадку, коли особа проживає в іншому місці і є докази, що підтверджують такий факт.

Зміст договору дарування передбачає права і обов’язки сторін, які обов’язково прописуються у договорі.

Для нотаріального посвідчення договору дарування потрібно надати нотаріусу:

 • паспорт та ідентифікаційний код;
 • документи, які підтверджують права власності на майно, майнові права, цінні папери тощо;
 • документи, які посвідчують особу обдарованого та податковий номер;
 • Інші документи.

За детальною інформацією звертайтеся в нотаріальну контору Олександра Табінського, що у Рівному, або отримуйте її на нашому сайті: http://tabinskyy.org
Ми завжди до ваших послуг!

За участю фізичних осіб:

 • Паспорти, податкові номери (ідентифікаційні коди) Дарувальника та Обдаровуваного;
 • Для Дарувальника – який перебуває в зареєстрованому шлюбі на дату укладення договору – нотаріально посвідчена згода дружини (чоловіка) на відчуження грошових коштів, шляхом укладення договору дарування на користь конкретної особи.

За участю представників фізичних осіб:

 • Паспорти, податкові номери (ідентифікаційні коди) Представників, податкові номери (ідентифікаційні коди) Дарувальника та Обдаровуваного;
 • Нотаріально посвідчені довіреності з повноваженнями на укладення договору;
 • Для Дарувальника – який перебуває в зареєстрованому шлюбі на дату укладення договору – нотаріально посвідчена згода дружини (чоловіка) на відчуження грошових коштів, шляхом укладення договору дарування на користь конкретної особи.

За участю юридичних осіб:

 • Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 • Довідка з ЄДРПОУ (статистика);
 • Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • Статут;
 • Протокол про призначення Директора або нотаріально посвідчена довіреність з повноваженнями на укладення договору;
 • Протокол вищого органу юридичної особи на відчуження грошових коштів, шляхом укладення договору дарування;
 • Паспорти уповноважених осіб;
 • Печатки юридичних осіб.