Форма поиска

Видача свідоцтв про право на спадщину

Свідоцтво про право на спадщину — документ, який видається за письмовою заявою спадкоємців.
У разі, коли спадкоємці пропустили термін для прийняття спадщини, така спадщина може бути перереєстрована за згодою всіх інших спадкоємців, які прийняли спадщину і включені до свідоцтва про право на спадщину.

Згода спадкоємців повинна бути викладена у письмовій формі і подана нотаріусу.

Про видачу свідоцтва на право успадкування на ім'я неповнолітнього чи недієздатного спадкоємця нотаріус повідомляє органи опіки та піклування за місцем проживання останнього.

Свідоцтво про право на спадщину видається після закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини, окрім тих, які прийняли спадщину: для них видача свідоцтва у терміни законом не обмежена.

Спадкоємці за законом, які не мають можливості надати документи, що підтверджують повідомлення про розподілення спадку (успадкування), за письмовою згодою решти спадкоємців можуть теж прийняти спадщину. Але їм необхідно надати документи, які підтверджують наявність родинних стосунків із спадкодавцем.
У разі необхідності нотаріусом перевіряється коло осіб, які мають право на обов’язкову частину спадщини. Наприклад, наявність неповнолітніх дітей.

Для одержання свідоцтва на спадщину на нерухоме майно спадкоємцю необхідно надати:

 • Документ, що підтверджує право власності на майно (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, дарування тощо);
 • Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно (БТІ);

Для одержання свідоцтва на спадщину на земельні ділянки необхідно представити документи:

 • Державний акт на право власності на земельну ділянку;
 • Документ, що підтверджує право власності (для земельних ділянок, отриманих у власність з 01.05.2009 р., наприклад, договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину тощо);
 • Висновок (довідка) про наявні обмеження (обтяження) на використання земельної ділянки;
 • Витяг з Поземельної книги Державного земельного кадастру;
 • Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
 • Довідка про присвоєння кадастрового номера (у разі, якщо у державному акті на право власності на земельну ділянку він не зазначений).

Для одержання свідоцтва про спадщину на транспортні засоби необхідно:

 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
 • документ про оцінку транспортного засобу.

Для одержання свідоцтва на спадщину на частку в статутному капіталі ТОВ спадкоємцю потрібно подати:

 • Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
 • Витяг з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • Статут Товариства;
 • Довідку з банку про повне формування статутного капіталу.