Форма поиска

Посвідчення довіреностей

Довіреність - письмовий документ, який видає Довіритель іншій людині для представництва від його імені третім особам.

Особливості довіреності

Довіреність має відповідати вимогам діючого законодавства щодо своєї форми, відповідно до вчинення правочину, також бути нотаріально посвідченою. У випадку перебування особи, що видає довіреність, у госпіталі, санаторії чи місці дислокації тощо, де немає нотаріуса, як виняток, вона може бути засвідчена командуванням (начальником) частини або керівником установи, яка виконує покарання.

Довіреність, видана у населеному пункті, де відсутній нотаріус, теж може бути посвідчена посадовою особою органу місцевого самоврядування.

Довіреність на управління корпоративними правами, транспортним засобом посвідчується виключно нотаріусом.

Довіреності на право надання безоплатної правової допомоги можуть бути посвідчені посадовою особою органу, що надає цю допомогу. Таким чином їхні дії прирівнюються до нотаріальних.

Посвідчення довіреності на отримання грошових коштів у вигляді заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів може бути виконано посадовою особою підприємства, установи чи організації, де працює особа-довіритель.

Посвідчення довіреності на право участі у голосуванні може здійснити реєстратор, депозитарій, зберігач , нотаріус чи інші особи відповідно до законодавства.

Довіреність має чітко визначати юридичні дії, які передаються іншій особі, що представляє інтереси. Такі дії мають бути правомірними і законними. Довіреності на дії, що мають бути виконані особою особисто, нотаріусом не посвідчуються (наприклад, заява на відмову від спадщини).

Довіреність обов’язково має містити: прізвища, імена і по батькові осіб, які представляють інтереси людини та того, хто представляє. А також:

  • місце і дату складання документу;
  • місце проживання (знаходження) обох сторін (в окремих випадках, посади);

В довіреності на вчинення правочину мають бути вписані номери облікових карток платника податку та/чи статус особи.
Посвідчення довіреності відбувається на певний термін.

Документи для посвідчення довіреності

Для посвідчення довіреності громадяни мають надати:

  • оригінали паспортів та довідок про присвоєння номерв платника податків;
  • оригінали правоустановчих документів (у випадку посвідчення довіреності на розпорядження майном);
  • чітко сформулювати повноваження.

Швидко та без зайвого клопоту може посвідчити довіреність фахівець нотаріальної контори Олександра Табінського, яка знаходиться у м.Рівному,
вул. Петра Могили, буд. 22Б, офіс № 105, тел.: (0362) 45-30-37; (095) 577-15-97.